Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Emigrare Autorizată

SEMNIFICAŢIA noţiunii EMIGRARE AUTORIZATĂ – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate. (Ştampila în paşaport pe primele pagini ”Autorizarea emigrării în Regatul Spaniei”).

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, care solicită autorizarea emigrării, depun PERSONAL la Consulatul General, la data şi ora stabilită de funcționarul consular următoarele acte în original + 2 copii (se selectează după caz):

* Declaraţiile pot fi perfectate şi autentificate notarial la Ambasadă.

* Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).