Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Cetăţenia Republicii Moldova

Cine are dreptul la cetăţenia Republicii Moldova, păstrînd şi cetăţenia altui stat?

În conformitate cu art.12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 6 iunie 2000, au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Persoana domiciliată peste hotare, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova sau al cărui părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoana care a fost deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova după 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor pot depune la Ambasadă cerere de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

Pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele documente:

IMPORTANT!

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat la notar al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar.