Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Activități și evenimente

Lansarea pe teritoriul Regatului Spaniei a proiectului MAEIE al RM

"Ambasada vine mai aproape de tine"

Prima întâlnire de acest gen a avut şi vectorul sau geografic – localitatea Gernika-Lumo, Bizkaia, unde în data de 10 iunie 2011, cetăţenii Republicii Moldova rezidenţi ai acestui areal pitoresc au avut posibilitatea de a se informa din primă sursă despre activitatea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, constituită acum un an de zile, la 9 iunie 2010.

În cadrul întrunirii menţionate reprezentantul oficial al Ambasadei a oferit asistenţă informaţională generală, inclusiv consultaţii cu caracter consular, juridic. De asemenea au fost abordate diverse aspecte ce ţin de domeniul socio-uman, în special comemorarea a 70 de ani de la primul val al deportărilor în masă din Republica Moldova.

O tematică aparte, care a fost abordată, ţine de celebrarea celei de a XX-a aniversări de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. În acest context a fost creat grupul de iniţiativă, care va contribui la organizarea evenimentului cultural-artistic, sub patronajul Ambasadei, cu genericul ”Inima mea e Moldova” (avându-i ca protagonişti pe artişti consacraţi din Republica Moldova), desfăşurarea căruia este preconizată pentru data de 26 august 2011 în or. Bilbao, Spania.

În debutul întrunirii cu un cuvânt de salut şi încurajare s-a adresat către asistenţă dl Jose Maria GORROÑO, primarul or. Gernika-Lumo, localitate în care actualmente locuiesc 51 de cetăţeni ai Republicii Moldova.