Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Informații utile pe teritoriul Spaniei

Permisul de şedere pe teritoriul Spaniei

Permisul de şedere temporară

Permisul de şedere temporară oferă dreptul de a te afla în Spania pentru o perioada mai mare de 90 de zile, dar nu mai mare de 5 ani şi poate fi renovat periodic la cererea interesatului cu respectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii lui. Permisul de şedere temporară este eliberat de autorităţile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne al Regatului Spaniei iniţial pentru un an, după care poate fi prelungit pe 2 ani şi ulterior - încă pentru 2 ani, după care persoana are dreptul la permis de şedere permanentă.

Se permite obținerea unui permis de ședere temporară pentru studii, mobilitate pentru studenți, stagii neremunerate sau servicii de voluntariat pentru o perioadă maximă de un an, ce va putea fi prelungită cu respectarea condițiilor care au stat la baza emiterii lui.

Legislaţia spaniolă permite obţinerea unui permis de şedere temporară cu dreptul la muncă dacă se face dovada posibilităţii desfăşurării activităţilor lucrative pe cont propriu sau fiind angajat de un angajator. În acest caz se va solicita obţinerea autorizaţiei de la Oficiul pentru Străini din provincia unde este stabilit cu domiciliul sau unde va fi locul de muncă al solicitantului. În cazul angajării de către un angajator, autorizaţia va fi solicitată de acesta, iar după ce va fi eliberată, va fi transmisă persoanei. În baza autorizaţiei se va obţine viza de intrare pe teritoriul Spaniei cu dreptul la muncă de la misiunile diplomatice sau consulare ale Regatului Spaniei peste hotare.

Se poate obţine permis de şedere ce nu obligă la obţinerea unei autorizaţii pentru dreptul la muncă daca se face dovada deţinerii unor surse financiare suficiente pentru întreţinerea sa şi după caz a familiei, cu prezentarea anumitor documente.

Se acordă permis de şedere temporară în cazul reagrupării familiei, membrilor familiei unui rezident legal în Spania. În această categorie se numără soţii/soţiile sau cuplurile necăsătorite, dar care se află în concubinaj oficial, copiii minori sub 18 ani sau majori cu handicap şi ascendenţii cu vîrsta peste 65 ani care depind economic de rezident.Permisul de şedere permanentă

Permisul de şedere permanentă autorizează şederea şi dreptul la muncă pe o perioada nedeterminată şi în aceleaşi condiţii pentru străini ca şi pentru cetăţenii spanioli.

Permisul de şedere permanentă este emis persoanelor care au avut permis de şedere temporară pe o perioada de 5 ani de formă continuă, cu întrunirea condiţiilor legale. La calcularea perioadei pentru obţinerea permisului de şedere permanentă se vor lua în calcul perioadele anterioare şi continue de şedere în alte ţări membre ale Uniunii Europene. Şederea se consideră continuă chiar daca persoana a plecat din ţară pe perioada concediilor sau din alte motive, cu dovada respectivă, dar perioada să nu depăşească 10 luni timp de 5 ani. De asemenea, persoana nu are dreptul să fie plecată din Spania mai mult de 12 luni consecutiv.

  1. Cadrul normativ: Legea Organică nr. 4/2000 din 11 ianuarie 2000, privind drepturile şi libertăţile străinilor în Spania şi integrarea socială a acestora; Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, din 13 iulie 2009, de stabilire a unui Cod comunitar de vize; Decretul Regal nr. 557/2011 din 20 aprilie 2011, prin care se aprobă Regulamentul Legii Organice 4/2000 din 11 ianuarie 2000, privind drepturile și libertățile străinilor în Spania și integrarea socială a acestora); www.exteriores.gob.es,www.euroresidentes.com