Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Institutul "Cervantes"

Institutul Cervantes este o instituţie creată în Spania în anul 1991 cu scopul de a promova şi preda limba spaniolă şi de a difuza cultura Spaniei şi a ţărilor vorbitoare de limbă spaniolă. Sediul central al instituţiei se află în oraşele Madrid şi la Alcalá de Henares (Comunitatea Madrid), oraşul unde s-a născut scriitorul Miguel de Cervantes.

Institutul Cervantes este prezent pe patru continente cu peste 40 de centre.

Institutul Cervantes se ocupă de:

Activitatea Institutului Cervantes este condusă de reprezentanţi ai lumii academice, culturale şi literare din Spania şi Hispanoamerica. Centrele Institutului Cervantes colaborează cu diferite muzee, galerii de artă, teatre, ediţii şi alte instituţii culturale străine cît şi spaniole sau latinoamericane.

Tipuri de cursuri

Institutul Cervantes oferă cursuri generale de limbă spaniolă, organizate pe niveluri, în conformitate cu Cadrul Comun European de Referinţă pentru Predarea şi Învăţarea Limbilor Străine.

De asemenea, oferă cursuri speciale care vin în întîmpinarea celor interesaţi să îmbunătăţească abilităţi   concrete (conversaţie, redactare) sau să dobindească informaţii culturale despre spaţiul ibero-american (artă, literatură, gastronomie etc.). Cetăţenii Republicii Moldova care dores să urmeze aceste cursuri se pot adresa la Institutul Cervantes din Bucureşti.

Cu prezenta obligatorie

Cu frecvenţă redusă

Sînt cursuri normale sau speciale realizate în platforma online AVE (Aula Virtuală de Spaniolă), cu profesor sau studiu independent.  

La distanţă

Cursuri normale sau speciale prin intermediul cursurilor Aulei Virtuale de Spaniolă (AVE) cu sau fară profesor.

Pregatire pentru DELE B1 şi Pregatire pentru DELE B2 prin intermediul cursurilor Aulei Virtuale de Spaniolă.

Cursuri de pregatire pentru examenul D.E.L.E.

Institutul Cervantes organizează şi predă Cursuri de pregatire pentru obţinerea Diplomelor DELE înainte de fiecare sesiune de examene.

Elevii înscrişi la Cursurile de Pregătire pentru obţinerea Diplomelor DELE beneficiază de o reducere de 10% la înscrierea la examen.

Diplomele (D.E.L.E.)

Abrevierea DELE semnifică Diplomă de Spaniolă ca Limbă Straină. Aceaste diplome, eliberate de Ministerul Educaţiei şi Știinţei din Spania, reprezintă singurele titluri oficiale cu caracter internaţional care acreditează cunoştinţele de limbă spaniolă. În România şi Republica Moldova examenele pentru obţinerea Diplomelor se organizează şi sunt coordonate de Institutul Cervantes din Bucureşti.

Diplomele care se pot obtine sunt urmatoarele:

Diploma DELE – Nivel A1

Diploma DELE Nivel A1 este certificatul care atestă competenta lingvistică pentru limba spaniolă, echivalentul nivelului Elementar (A1), primul dintre cele şase nivele propuse de către Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi: invitare, predare, evaluare.

Această diplomă atestă competenta lingvistică suficientă pentru a face faţă unor situaţii simple de comunicare, legate de nevoi imediate sau de teme cotidiente.

Diploma DELE – Nivel Iniţial 

Diploma DELE – Nivel Iniţial este certificatul de competentă lingvistică pentru limba spaniolă, echivalentul nivelului Intermediar/Prag (B1) propus de către Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi: invitare, predare, evaluare.

Atestă competenta lingvistică suficientă pentru a face faţă unor situaţii care necesită un nivel de comunicare elementar.

Informaţii detaliate si complete despre Diplomele D.E.L.E. (recunoaştere internaţională, modele de examen, ghid de pregătire, etc.) puteţi găsi pe site-ul: http://diplomas.cervantes.es/.

Diploma DELE – Nivel Intermediar

Diploma DELE - Nivel Intermediar este certificatul de competentă lingvistică pentru limba spaniolă, echivalentul nivelului Avansat (B2) propus de către Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi: invitare, predare, evaluare.

Atestă competenta lingvistică suficientă pentru a face faţă situaţiilor comune vieţii cotidiene, în condiţii normale de comunicare care nu presupun un limbaj specializat.

Diploma DELE - Nivel Superior 

Diploma DELE - Nivel Superior este certificatul de competentă lingvistică pentru limba spaniolă, echivalentul nivelului Superior (C2) propus de către Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi: invitare, predare, evaluare.

Atestă competenta lingvistică necesară pentru a face faţă situaţiilor care presupun folosirea unui nivel avansat al limbii spaniole, precum şi cunoştinţe despre cultura spaniolă.