Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Întrebări frecvente

Am nevoie de programare pentru a solicita anumite servicii consulare la Secția Consulară?

Consultațiile telefonice în domeniul consular, precum și programările se oferă de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

Pentru prestarea serviciilor consulare, solicitanții au nevoie de programare prealabilă!

ORARUL DE PRIMIRE A CETĂȚENILOR ÎN BAZA PROGRAMĂRILOR:

Luni, Marți, Miercuri și Joi:

Important! Pentru a nu ține linia telefonică ocupată, înainte de a suna, rugăm să consultați site-ul la sub-rubricile tematice, unde veți găsi toată informația necesară. În cazul în care nu reuşiţi să luaţi legătura telefonică, ne puteți scrie la adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.md. Răspunsurile la mesajele electronice vor fi oferite în termen de pînă la 3 (trei) zile lucrătoare.

Telefon de urgență: +34 664 598 545, Cetăţenii moldoveni care se confruntă cu o situaţie de urgenţă (decese, accidente cu victime, calamități naturale, alte situații de excepție) pot apela la acest număr în regim 24/7. ATENŢIE! La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații consulare.

Adresa: Madrid, Paseo de la Castellana 178, 5 dcha.
Fax: (+34) 917 045 029
E-mail: consul.madrid@mfa.md
Site: www.spania.mfa.md

Notă: În zilele de vineri nu se prestează servicii consulare.

Am născut un copil în Spania. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea copiilor născuți în Spania constă din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere spaniol în unul moldovenesc. Procedura respectivă se poate efectua pe 2 căi:

 • solicitînd transcrierea certificatului de naștere a copilului direct de la Oficiul Stării Civile din Republica Moldova, prin intermediul unui reprezentant din țară împuternicit prin procură. Procura notarială poate fi întocmită fie la Ambasadă, fie la un notar spaniol (în acest ultim caz procura trebuie să fie apostilată în Spania și tradusă în Republica Moldova);
 • prin intermediul Ambasadei. În acest caz, procedura dureaza circa 1,5 - 2 luni și este gratuită. Este nevoie de programare prealabilă pentru depunerea actelor. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie ca unul din părinți să prezinte la Ambasadă următoarele:

  Obligatoriu:

  Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:

  • cererea de transcriere a actului de naştere (în original+1 copie);
  • extras multilingv de pe actul de naştere spaniol (Formula A) (în original+1 copie);
  • buletinele de identitate a părinţilor valabile (2 copii);
  • certificatul de căsătorie (2 copii);
  • certificatele de naştere ale părinților (2 copii);
 • Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere NU este nevoie de prezența ambilor părinți, nici de prezența copilului. Mai multe detalii, pot fi găsite accesînd sub-rubrica „Certificate de naștere copii născuți în Spania”.

Etapa 2: După ce certificatul de naștere va fi transcris, va trebui să solicitati programare pentru perfectarea pasaportului, fie prin e-mail (consul.madrid@mfa.md), fie prin telefon (91 828 79 89),indicînd numele/prenumele solicitantului, localitatea/provincia din Spania și un număr de telefon

Copilul meu s-a născut în Spania și trebuie să plec urgent în Republica Moldova, insă nu am reușit să-i perfectez pașaport. Cum pot să călătoresc cu copilul?

În acest caz, urmează să Vă adresați la Secția Consulară a Ambasadei pentru a obține un Titlu de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport alb”).

Cererea de obținere a unui Titlu de călătore pentru un nou-născut poate fi depusă de reprezentantul legal al acestuia (părintele sau tutorele), prezentînd următoarele:

 • certificatul de naștere multilingv (extracto del acta de nacimiento plurilingüe) emis de Registro Civil pe numele copilului (nu are nevoie de traducere nici de legalizare cu apostila de la Haga), + 1 fotocopie;
 • actul de identitate moldovenesc valabil al părintelui (pașaport sau buletin de identitate), + 1 fotocopie;
 • 2 fotografii ale minorului: 3,5x4,5cm, pe hîrtie mată, fără luciu (papel mate, sin brillo);

Notă: Titlul de călătorie este valabil 30 zile de la data emiterii și pentru minori este gratuit. Se eliberează în ziua depunerii cererii.

Atenție: Nu se recomandă deplasarea în Republica Moldova pe cale terestră, cu tranzitarea teritoriului României, în baza unui titlu de călătorie moldovenesc.

Totuși, dacă tranzitarea României cu transport terestru nu poate fi nicidecum evitată, Va recomandăm să contactați, în funcție de provincia de domiciliere, Secția Consulară a Ambasadei României la Madrid sau Consulatele României din Almería, Barcelona, Bilbao, Castellón de la Plana, Ciudad Real sau Zaragoza (http://madrid.mae.ro/node/756), pentru a Vă asigura dacă aveți nevoie de viză de tranzit prin această țară. Viza poate fi aplicată pe versoul titlului de călătorie.

Mai multe detalii pot fi obținute accesînd sub-rubrica „Titlul de călătorie” (http://www.spania.mfa.md/travel-documents-ro/).

Am născut un copil în Spania, cum pot să-l includ în pașaportul meu?

Nu este posibil. Includerea datelor și fotografiei copilului în pașapoartele părinților nu se mai efectuează din 2011. Fiecare copil, indiferent de vîrstă, urmează să dispună de pașaport propriu.

Copilul meu are 16 ani, i-a expirat pașaportul. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Potrivit legislației Republicii Moldova, după vîrsta de 16 ani, este obligatorie perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent cerere pentru perfectarea unui buletin de identitate.

Lista actelor necesare pentru perfectarea buletinului de identitate și a pașaportului minorilor cu vîrsta între 16 și 18 ani, poate fi consultată la rubricile respective (Pașapoarte biometrice și Buletine de identitate).

Pașaportul meu este pierdut/furat/expirat/deteriorat. Cum pot să-mi perfectez pașaport nou?

Dacă pașaportul Dvs. este furat/pierdut/expirat/deteriorat, aveți posibilitatea de a vă perfecta pașaport nou prin intermediul Secției Consulare a Ambasadei, solicitînd în prealabil o programare la adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.md sau la numărul de telefon 91 828 79 89 (luni-vineri, între 13.30 și 17.00), indicînd numele/prenumele solicitantului, localitatea/provincia din Spania și un număr de telefon.

Urmează să prezentați personal următoarele acte:

 • pașaportul expirat/deteriorat + 2 fotocopii a paginii unde este plasată fotografia;
 • buletinul de identitate moldovenesc, valabil + 2 fotocopii; (Dacă acesta este expirat/pierdut/furat, veți depune concomitent o cerere pentru perfectarea buletinului de identitate);
 • după caz: certificat de naștere căsătorie, divorț, aviz de schimbare a numelui + 2 fotocopii. (Dacă ați efectuat careva modificări în actele Dvs. de stare civilă sau au intervenit schimbări în starea Dvs. civilă, prezentarea acestora este obligatorie!).

Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

NU este nevoie. Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul, cetățean moldovean, poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit de unul din părinți.

Totodată, în cazul minorului, cetățean al Republicii Moldova, cu dublă cetățenie, moldovenească și română, care călătorește în străinătate în baza pașaportului românesc, tranzitînd România, autoritățile de frontieră ale României vor solicita acordul ambilor părinți. Acordul (declarația notarială) urmează a fi perfectate la Consulatele României.

Vreau să trimit copiii mei în vacanță în Republica Moldova cu o persoană terță, cum pot să o fac?

Potrivit legislației moldovenești, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit de o persoană terță, desemnată prin declaraţie de către unul din părinți, a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţia notarială se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

Declarația notarială poate fi întocmită la Secția Consulară a Ambasadei, de un singur părinte, prezentînd următoarele:

 • actul de identitate al reprezentanului legal;
 • copia pașaportului minorului;
 • certificatul de naștere al minorului (servește drept dovada rudeniei părinte-copil);
 • copia pașaportului persoanei terțe care va însoți minorul.

Taxa: 15 euro

 • depunerea cererilor: 08:30 -11:30
 • ridicarea actelor notariale: 14:00 – 17:00.

Notă: Declarația poate fi, de asemenea, întocmită la orice notar spaniol. Pentru a fi recunoscută în Republica Moldova, declarația trebuie legalizată cu apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) de către Colegiul Notarilor din comunitatea spaniolă respectivă. Traducerea declarației urmează a fi efectuată de către un traducător autorizat din Spania (traductor jurado) și, ulterior, la fel, legalizată cu apostila de la Haga de către Colegiul Notarilor din comunitatea spaniolă respectivă.

Vreau să întocmesc o procură. De ce acte am nevoie?

Pentru întocmirea unei procuri, trebuie să Vă prezențați la Ambasadă în ziua programării, cu următoarele acte:

 • un act de identitate moldovenesc valabil (buletin de identitate sau pașaport), + 1 fotocopie;
 • copia buletinului de identitate a persoanei pe care o împuterniciți (sau datele exacte privind: seria, numărul, data eliberării buletinului de identitate, codul numeric personal (IDNP), data nașterii, numele / prenumele persoanei, exact așa cum sunt înscrise pe actul de identitate).

Taxa: 35 euro.

 • depunerea cererilor: 08:30 – 11:30
 • ridicarea actelor notariale: 14:00 – 17:00.

Notă: Procura poate, de asemenea, fi întocmită la orice notar spaniol. Pentru a fi recunoscută în Republica Moldova, procura trebuie legalizată cu apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) de către Colegiul Notarilor din comunitatea spaniolă respectivă. Traducerea procurii urmează a fi efectuată în Rep. Moldova.

Este posibil să traduc și să apostilez actele mele la Ambasadă?

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova NU aplică apostila de la Haga. Acest serviciu se prestează în exclusivitate în țara de origine a documentului. Astfel, legalizarea cu apostila de la Haga a actelor moldovenești se efectueaza doar de către Ministerul Justitiei (MJ) al Republicii Moldova situat pe adresa: Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82 (intrare din spatele clădirii).

Avînd în vedere că, din 01.10.2013, MJ aplică doar e-apostilă (apostila electronică sau digitală), cererea privind aplicarea apostilei poate fi depusă nu doar de către titularul actului, ci de orice deținător al actului, fără a fi nevoie de a prezenta o procură notarială din partea titularului actului.

Prin urmare, puteti să expediați documentul unor rude/prieteni/persoane de încredere din țară pentru ca aceștia să îl supună procedurii respective.

În cazul în care doriți ca documentul să fie tradus în Republica Moldova, traducerea la fel va trebui să fie legalizată cu apostila de la Haga de către MJ al Republicii Moldova.

Dacă traduceți documentul în Spania, la un traducător autorizat (traductor jurado), atunci traducerea poate fi prezentată autorităților spaniole, fără a mai fi nevoie de o noua apostilă.

Detalii pot fi obținute la următoarele link-uri disponibile pe pagina web a Ambasadei: https://apostila.gov.md/?cat=3#post_content_id_41 și http://www.spania.mfa.md/traduceri-ro/.

Am prezentat în Spania actele moldovenești apostilate în Republica Moldova, însă dosarul meu a fost respins pe motiv că apostila nu este valabilă. Ce pot să fac ?

Începînd cu 01 octombrie 2013, Ministerul Justiției nu mai eliberează apostile semnate olograf, conform modelului vechi, ci doar apostila semnată digital (e-apostila), care constă în copia actului oficial supus apostilării și apostila semnată electronic. În conţinutul e-apostilei sunt oferite 2 coduri (codul apostilei şi codul de siguranţă), care odată ce sunt introduse pe pagina-web: www.apostila.gov.md, oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului apostilat.

Mai mult ca atît, în cazul în care se vor introduce ambele coduri (codul apostilei şi codul siguranţei), pe lîngă confirmarea autenticităţii apostilei aplicate, portalul www.apostila.gov.md va oferi opţiunea de a descărcă (download) documentul în cauză în varianta sa integrală în format .pdf (e-apostila aplicată cu semnătură digitală şi copia scanată a documentului supus apostilării).

Actualmente, sistemul e-apostila este utilizat în Regatul Spaniei, Columbia și Noua Zeelandă, iar Republica Moldova este al 4-lea stat care a implementat procedura în cauză.

Menționăm că Ambasada a informat neîntîrziat autoritățile spaniole despre noile modificări survenite în procedura de apostilare a documentelor emise de autorităţile Republicii Moldova.

Informația în cauză este oferită și în limba spaniolă pe pagina web a Ambasadei, la sub-rubrica „e-Apostila” (http://www.spania.mfa.md/apostille-ro/) și, în caz de neceisitate, poate fi imprimată și prezentată autorităților spaniole.

Dețin permis de conducere moldovenesc. Pot să conduc vehicule auto pe drumurile publice din Spania ?

Condițiile de circulație auto pe teritoriul Spaniei cu permis de conducere moldovenesc sunt următoarele:

 • Cetățenii moldoveni care se află temporar în Spania, inclusiv în scopuri turistice, au dreptul de a circula pe drumurile publice pînă la un termen maxim de 6 luni de la data intrării în țară;
 • Cetățenii moldoveni care dețin permise de ședere temporară sau permanentă pe teritoriul Spaniei sunt obligați să efectueze procedura de obținere a permisului de conducere spaniol, susținînd examenele și testările respective, adresîndu-se la Direcţia Generală de Trafic (Dirección General de Tràfico).

Vreau să-mi convertesc permisul de conducere moldovenesc în permis spaniol. Este posibil acest lucru?

Republica Moldova nu are încă semnat un acord cu Regatul Spaniei privind conversiunea permiselor de conducere. Proiectul acordului elaborat și propus de autoritățile moldovenești a fost transmis spre negociere părții spaniole și, la moment, se află la examinarea autorităților de resort spaniole.

Ambasada depune toate eforturile pentru accelerarea semnării acordului și speră la dinamizarea procesului de examinare a proiectului respectiv și la semnarea, cit mai curînd, a acordului în cauză.

Mi se solicită “certificado de inscripción consular”. Cum se poate obține?

Este vorba despre certificatul de evidență consulară. Pentru obținerea acestuia, solicitantul trebuie să prezinte:

 • paşaportul, + 1 fotocopie;
  • permisul de ședere eliberat de autorităţile spaniole, + 1 fotocopie.

  Taxa: 35 euro.

  Mai multe detalii pot fi găsite accesînd sub-rubrica „Evidentă consulară”: http://www.spania.mfa.md/consular-records-ro/

  Vreau să mă căsătoresc în Spania cu un cetățean spaniol. Unde trebuie sa mă adresez și ce acte trebuie să prezint?

  Pentru înregistrarea căsătoriei în Spania urmează să Vă adresați la cel mai apropiat oficiu al Registrului Civil în raza căruia aveți domiciliul. Suplimentar documentelor de bază, cetățenilor moldoveni le pot fi solicitate următoarele acte:

  • certificat de naștere actualizat (nu mai vechi de 3 luni), legalizat si tradus;
  • certificat de capacitate matrimonială sau certificat privind starea civila (certificado de soltero/a)
  • certificat privind evidența consulară (inscripción consular)
  • certificado de publicación de edictos.

  Pentru a obține certificatul de naștere actualizat și certificatul de capacitate matrimonială/certificatul privind starea civilă, urmează să întocmiți o procură, fie la Secția Consulară a Ambasadei fie la un notar spaniol (http://www.spania.mfa.md/services-notary-ro/), pentru a împuternici o persoana din Republica Moldova care să Vă reprezinte la oficiile stării civile din țară în vederea obținerii actelor menționate.

  Pentru a solicita certificatul de evidență consulară (inscripción consular), urmează să consultați următorul link: http://www.spania.mfa.md/consular-records-ro/

  Pentru a solicita certificado de publicación de edictos, urmează să Vă prezentați în orele de program cu publicul. Taxa consulară: 35 euro.

  M-am căsătorit în Spania, vreau să transcriu certificatul de căsătorie spaniol și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

  Pentru transcrierea actului de căsătorie, unul dintre soți urmează să prezinte:

  • Certificatul de căsătorie multilingv eliberat de Registrul Civil (extracto del acta de matrimonio plurilingüe);
  • Buletinele de identitate ale ambilor soți sau pașapoartele valabile;
  • Certificatele de naștere ale ambilor soți.

  În cazul în care unul dintre soți este cetățean străin, se va prezenta doar pașaportului acestuia.

  Taxa consulară: 30 euro.

  Prietenul/a meu/a, cetățean/a a unui stat străin care are nevoie de viză pentru Republica Moldova, vrea să viziteze Republica Moldova. Cum se obține viza pentru el/ea?

  Consultați următorul link: http://www.spania.mfa.md/information-foreigners-ro/.

  Viza se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii admisibile.

  Totodată, aducem la cunoștință despre posibilitatea obținerii vizei electronice (la distanță) pentru Republica Moldova. Informații detaliate le găsiți aici: http://www.evisa.gov.md/

  Cum pot să aflu dacă am interdicție de intrare în Spania?

  Adresîndu-Vă Centrului Comun de Eliberare a Vizelor din cadrul Ambasadei Ungariei la Chișinău, (bld. Ștefan cel Mare și Sfînt, 131), pentru a solicita eliberarea adeverinței privind interdicțiile aplicate cetățenilor Republicii Moldova, doritori de a călători în spațiul Schengen.

  De asemenea, Vă puteți adresa Direcției Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (str. A. Mateevici 80), pentru a depune o cerere în acest sens.