Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Buletine de identitate

Programarea pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate poate fi efectuată în zilele de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau la adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.gov.md, cu indicarea numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate pot solicita buletin de identitate în următoarele situaţii:

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitanţii depun PERSONAL la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + 2 fotocopii (se selectează după caz):

Important!
- Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea buletinului prin procură.
- Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.

TAXELE pentru eliberarea buletinului de identitate

Notă:

Nr.
d/o
Denumirea serviciului Termenul de confecționare
în Republica Moldova
Tariful în EURO
1. Eliberarea buletinului de identitate 30 zile calendaristice 45
15 zile calendaristice 50
5 zile lucrătoare 60
2. Eliberarea buletinului de identitate în locul celui pierdut sau furat 30 zile calendaristice 45
15 zile calendaristice 55
5 zile lucrătoare 70
3. Eliberarea buletinului de identitate provizoriu, cu fotografierea persoanei: 24 ore 45

(aprobate prin ordinul Agenției Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015)

Anexă:

Cerinţele faţă de fotografia 100x150 mm, prezentată de solicitant la documentare: