Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Pasapoarte biometrice

Consultațiile telefonice în domeniul consular, precum și programările se oferă de luni până vineri, între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.gov.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să fie în posesia a două pașapoarte concomitent și pot să solicite un paşaport nou, în unul din următoarele cazuri:

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + o copie (se selectează după caz):

IMPORTANT!
- Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
- Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
- Minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

PROCESARE!
- Termenul de procesare completă și eliberare a unui pașaport biometric în străinătate este de până la 80 de zile, în cazul în care se depune la termenul de confecționare în Republica Moldova la 30 de zile. Pașaportul personalizat este ulterior transmis Ambasadei la care a fost depusă cererea, de unde poate fi ridicat personal de titular sau transmis prin poștă.
- Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu dețin posibilitatea tehnică de a confecționa pașapoarte biometrice în cadrul misiunii.

ATENŢIE!
La cererea scrisă a solicitanților pașapoartele pot fi remise și prin poștă sau serviciu de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune un plic pre-plătit autoadresat (se va completa cu litere de tipar la rubrica “DESTINATARIO”) Model: “SOBRE PREPAGADO IMPRESO DE ADMISION”.

PRECIZĂRI!
- Documentele necesare eliberării pașaportului biometric trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic.
- Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea cererilor de eliberare a pașapoartelor, fără a fi reținute în vederea unor procesări ulterioare.

FOTOGRAFIE BIOMETRICĂ!

TAXELE pentru eliberarea pașaportului

Nr.
d/o
Denumirea serviciului Termenul de confecționare
în Republica Moldova
Tariful în EURO
1. Eliberarea paşaportului pentru maturi 30 zile calendaristice 90
15 zile calendaristice 100
5 zile lucrătoare 120
2. Eliberarea paşaportului pentru copilul cu vîrsta pînă la 12 ani 30 zile calendaristice 80
15 zile calendaristice 90
5 zile lucrătoare 105

(aprobate prin ordinul Agenției Servicii Publice nr. 163 din 12.05.2015)