Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Linkuri utile

Privatization


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Acţiuni notariale

Programul de lucru cu solicitanții actelor notariale este în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 08.30 – 11.30. Serviciul este oferit cu programare prealabilă.
Programarea se oferă de luni până vineri între orele 13.30-17.00, la numărul de telefon +34 91 828 79 89 sau adresa de e-mail: consul.madrid@mfa.gov.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/provinciei de reședință din Spania și a unui număr de telefon


Actele notariale perfectate se eliberează în aceeaşi zi, între orele 14.00 – 17.00.

Cele mai solicitate acțiuni notariale, efectuate de către Ambasadă sunt:

Pentru întocmirea procurii, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

Pentru întocmirea declaraţiei privind călătoria minorilor fără însoţirea părinţilor, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte

Pentru autentificarea declaraţiei privind acceptarea/renunţarea la succesiune, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

Pentru întocmirea altor declaraţii pe proprie răspundere, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

Pentru legalizarea copiilor documentelor şi a extraselor din documente, solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă cu următoarele acte:

Important!

Procurile şi declaraţiile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului. Legislaţia Republicii Moldova nu permite autentificarea actelor notariale prin poştă, fax sau e-mail.

În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci cînd copilul călătorește cu unul dintre părinți, NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.

NOTĂ:

În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de deplasare la Ambasadă, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar din Regatul Spaniei.

Actele notariale întocmite la notarii spanioli, pentru a fi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi legalizate cu Apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) de către Colegiile Notariale teritoriale din Spania. Lista Colegiilor Notariale din cele 17 comunități autonome spaniole poate fi accesată la următorul link:

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/el-notariado-en-espana/colegios-notariales

Ulterior, actele notariale vor trebui traduse fie în Republica Moldova fie în Spania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Spania, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie legalizată cu Apostila de la Haga.

Lista actualizată a traducătorilor autorizați din diverse localități ale Spaniei, inclusiv de limba română sau rusă, poate fi consultată accesînd următorul link:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/ListadoTIJ.pdf

Lista traducătorilor autorizați din Republica Moldova poate fi consultată accesînd următorul link:

http://www.justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/traducatori/extras_din_registrul_de_stat_al_interpretilor_si_traducatorilor_autorizati_2013_2.pdf